Proszę wybrać opcję, wg. której ma przebiegać obliczenie ...
Zastosowanie
Typ izolacji
Kierunek obliczeń
Objekt izolowany
Ośrodek
Kryterium obliczenia
Materiał izolowanego obiektu

Proszę wprowadzić dane niezbędne do przeprowadzenia wybranej opcji obliczenia ...
» Zastosuj przecinek dla separacji dziesiętnych
» Nie używaj separacji dla tysięcy
Wilgotność względna %
Temperatura otoczenia °C
Temperatura ośrodka °C
Średnica zewnętrzna mm
Zewnętrzny współczynnik przejmowania ciepła W/(m² · K)
Wewnętrzny współczynnik przejmowania ciepła W/(m² · K)
Wszystkie dane i informacje techniczne oparte są na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym zakresie, za skontaktowanie się z nami, w odpowiednim czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań.
Informacje nt. wyrobów oraz dane techniczne dotyczą izolacji oferowanych i stosowanych na rynku polskim. Z uwagi na lokalne różnice dotyczące zastosowań, w przypadku planowanego zastosowania izolacji w innych krajach prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi sprzedaży. Tel. +48 (71) 3175025; e-mail: informacja.pl@armacell.com