Play Pause
BB Healthcare

เว็บไซต์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เว็บไซต์ใหม่ของอาร์มาเซลที่ได้รับการปรับปรุงจะพร้อมใช้งานเร็ว ๆ นี้ 

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ปัจจุบันของเราและค้นพบวิธีที่เรามุ่งเน้นไปที่วัสดุฉนวนสําหรับอุปกรณ์ทางเทคนิคโฟมประสิทธิภาพสูงสําหรับการใช้งานอะคูสติกและน้ำหนักเบาผลิตภัณฑ์ PET รีไซเคิลเทคโนโลยี aerogel รุ่นต่อไปและระบบป้องกันอัคคีภัยแบบพาสซีฟ